Outlet-centar: 23. augusta do 23:00 otvoreno

Pandrofski outlet-centar četvrtak, 23. augusta smi do jedanaestih navečer imati otvoreno. To je odredila Zemaljska vlada. Lani su pri „Late night shopping-u“ u McArthurGlen Designer outlet centru brojili prik 70.000 gostov.

Designer outlet center u Pandrofu se je u zadnji 20 ljeti (od otvaranja 1998. ljeta) razvio u jedan od najvećih designer outlet centrov u sridnjoj Europi, a on je i jedan od najpopularnijih i najuspješnijih.

Principijelno bi odgovorni od outlet-centra u Pandrofu kanili, da svoje trgovine moru imati duže otvoreno. Potribnumolbu za tosu jur poslali.