Hrvatsko shodišće u Marianku

Projduću nedilju su održali tradicionalno shodišće Hrvatov u Marianku u Slovačkoj. Došlo je kih 300 ljudi iz hrvatskih sel na Hati. Glavni organizator je bivši farnik Pandrofa i Novoga Sela, Branko Kornfeind, ki sada podvara fare Čajtu, Čembu i Vincjet.

Kot veli farnik Branko Kornfeind, ki organizira ovo shodišće jur 20 ljet dugo, je on jako zadovoljan. Program da je kot svako ljeto, to znači, da se počne shodišće s križnim putem na brig, po tom je sveta maša a pak jur tradicijonalna agapa, pri koj da doprimu pohodniki različno pecivo. To da je jako obljubljeno.

Marianka hrvatsko shodišće Slovačka

ORF

Gotična crikva u Marianki...

Branko Kornfeind svečuje 40. obljetnicu zaredjenja kot duhovnik u Marianki

Petar Tyran

...farnik Branko Kornfeind je glavni celebrant pri hrvatskom shodišu u Marianku

Branko Kornfeind svečuje 40. obljetnicu zaredjenja kot duhovnik u Marianki

Petar Tyran

Poseban čar pri shodišću

Kot veli farnik Kornfeind dalje, da ima Marianka uopće poseban čar, ar da ležu štacije križnoga puta u maloj lozi. To da se pohodnikom posebno vidi. Ljetos da je doputovalo šest autobusov iz Kemlje, Bizonje, Čunova, Hrvatskoga Groba- i Jandrofa, Devinskoga Novoga Sela kot i iz Bijeloga Sela, Pandrofa i Novoga Sela.

Marianka hrvatsko shodišće Slovačka

ORF

Križni put pelja kroz malu lozicu....

Marianka hrvatsko shodišće Slovačka

ORF

...kade se vjerniki pak pomolu kod Marijinoga kipa

Marianka hrvatsko shodišće Slovačka

ORF

Hodočasno mjesto Marianka leži prilično 15 kilometrov sjeverno od Požona.