Poduzeće Melecs ima solarnu napravu

Poduzeće Melecs u Cindrofu je na krovu dvorane dala napraviti solarnu napravu, ka da će u ljetu producirati oko 500 000 kilovatnih ur struje. Naprava je skoro 3.000 kvadratnih metrov velika. Ovako ćedu na ljeto prišporiti kih 293 tone ugljičnoga dioksida, javlja poduzeće Melecs.

Firma producira elektronske dijele za aute i kuhinjske stroje. Usko povezano je poduezeće Melecs s elektromobilitetom i alternativnom energijom. Zbog toga koristu kot poslovne aute i elektro aute.

Solarna naprava poduzeće Melecs

Poduzeće Melecs

Nova solarna naprava na krovu poduzeća Melecs u Cindrofu

Link: