Umro je mjenovski krčmar Čačinović

Subotu jutro je umro Anton Čačinović, dugoljetni krčmar u Mjenovu. Bio je 84 ljeta star. Krčmu je peljala obitelj Čačinović od 1937. do 2014. ljeta u tri generacija. Nogometaši su imali u krčmi svoj klupski lokal a zvana toga je i bezbroj ljudi svečevao veselja u krčmi Čačinović u Mjenovu.

Anton Čačinović

privatna slika

Anton Čačinović je 1960. ljeta preuzeo mjenovsku krčmu od svojih roditeljev. Krčmu je peljao skupa sa svojom ženom Anom do 1994. ljeta, kada su ju predali sinu Felixu.

Pokop Antona Čačinovića će biti dojdući utorak, 7. augusta u 17:00 na mjenovskom cimitoru. Uru pred tim će se moliti za pokojnoga. Po pokopu će biti maša zadušnica u mjenovskoj crikvi.