25 ljet Mladina Šuševo

Društvo Mladina Šuševo svečuje 25. obljetnicu postojanja u domaćem selu s feštom. Subotu su tamburaški sastavi Šetnja iz Hrvatskoga Židana i Gazde iz Markuševca zabavljali goste u šatoru na nogometnom igrališću. Nedilju nastavljaju feštu s folklornim otpodnevom, pri koj sudjeluju Tamburica Frakanava i Hajdenjaki.

Mladinu Šuševo su osnovali 1993. ljeta ar nisu imali već krčme u selu, je rekao sadašnji predsjednik Samuel Toth. „Ljudi već nisu imali mogućnost da skupa dojdu i da ča skupa djelaju“, razlaže Toth. To mjesto su našli u ognjobranskom stanu u posebni prostorija, ke su sami uredili.

Samuel Toth Mladina Šuševo

ORF

Samuel Toth je predsjednik šuševske mladine.

25 ljet Mladina Šuševo

ORF

Pri srebrnom jubileju su zabavljali tamburaški sastav Šetnja iz Hrvatskoga Židana...

25 ljet Mladina Šuševo

ORF

...i Gazde iz Markuševca.

Mladina skupa djela i se zabavlja

Cilj omladinskoga društva je, da se mladi strefu i da skupa djelaju za selo. Uza to im je polag predsjednika Samuela Totha važno, da gaju hrvatski jezik. Vrhunci prošlih ljet su bili brojni izleti i svečevanje prilikom 20. obljetnice postojanja.

Šuševska mladina ima krez ljeto svoje redovite priredbe. Ona pomaže pri organizaciji mesopusta, je odgovorna za vazmeni oganj i priredjuje majušku feštu, koj sliši i postavljanje majuškoga driva. Tradicionalno u ruka Mladine Šuševo leži i organizacija kiritofa, koga svečuju u novembru.

Šuševska mladina ima polag predsjednika Samuela Totha 23 člane. Kotrigi su od 13 do 26 ljet stari. Pri fešti su im ali pomagali i roditelji i brojni drugi.