Pandrof: Na Böhmovom jezercu su harali vandali

U Pandrofu su nepoznati projdući vikend harali na javni toaleta na Böhmovom jezercu. Omazali su stijene i vrata, demolirali namještaj i zašufali WC školjke i umivaonike. Ove toalete je općina stoprv lani dala napraviti.

Tajedan ranije su vandali bili na dičji igrališći. Uz drugo su skinuli klupi iz betoniranoga fundamenta. Općina Pandrof prosi ljude, ki su nešto upametzeli, da to javu na općini ili kod policije.