Počeo je ljetni program Kuge za dicu

Kuga u Velikom Borištofu priredjuje opet ljetni program za dicu od šest do 12 ljet. Od pandiljka početo nudu jahanje i pustolovine sa skauti na renču obitelji Meršić u Lučmanu. Ovde sudjeluju 22 dica.

Glavni organizator je mladi Dolnjopuljanac Luka Zeichmann. Dojdući pandiljak će se pak u Kugi u Velikom Borištofu održati kreativni tajedan, pri kom ćedu dica moći tancati, glumiti i lončariti.

Link: