Klimpušci piše hodočastili u Celje

Hodočasniki iz Klimpuha su danas utorak srićno dospili u Celje. 22 peršone različne starosti su od subote bili piše na putu u najveće marijansko svetišće Austrije. Utorak je još bus sa 40 vjernikov iz Klimpuha došao u Celje.

U peti ura otpodne je farnik Tome Krojer s hodočasniki svečevao svetu mašu u celjanskoj baziliki.

Klimpušci na putu u Celje

Bernhard Karall

Hodočasna grupa iz Klimpuha u Freinu

Klimpušci na putu u Celje

Bernhard Karall

Hodočasna grupa iz Klimpuha svako ljeto u juliju piše hodočasti u Celje.