Poduzeće Hackl investira u novu napravu

Poduzeće Hackl u Vulkaprodrštof investira 12 milioni eurov u novu napravu za sortiranje. Nova mehanična naprava će preuzeti zadaće stare, ka je lani u oktobru pri velikom ognju pogorila, i postojeće naprave za sortiranje lahkih omotov.

Novom napravom ćedu moći isoritrati od iste količine za 20 procentov već vridnoga materijala, ki se more reciklirati. A kod lahkih omotov ćedu povišiti kvotu od 35 na 60 procentov.

S novom napravom za sortiranje će Hackl stvoriti 12 dodatnih djelatnih mjest. Modernu napravu na najnovijem standardu ćedu zeti u pogon koncem ovoga ljeta.