Novi obloki u mrtvačnici Klimpuha

U mrtvačnici Klimpuha su petak u okviru male pobožnosti blagosolovili nove obloke. Stvorio je je umjetnik Štefan Glettler iz Štajerske. Stari obloki su bili jur jako dezolatni, je rekao farnik Klimpuha, kanonik Tome Krojer.

Blagoslovljenje novih oblokov u mrtvačnici Klimpuh

ORF

Mrtvačnica je zapravo kapela sv. Rafaela

Blagoslovljenje novih oblokov u mrtvačnici Klimpuh

ORF

s liva: mjesni farnik Tome Krojer i farski tanačnik Hans Frühstück pred novimi obloki

Blagoslovljenje novih oblokov u mrtvačnici Klimpuh

ORF

Moderna umjetnost se zrcali u obloki

Blagoslovljenje novih oblokov u mrtvačnici Klimpuh

ORF

Oni kažu človičji put

Novi obloki kažu životni put človika

Mrtvačnicu, ka je zaprava kapela sv. Rafaela, je pred 50-imi ljeti dao zgraditi ondašnji farnik Štefan Geošić. Dugoljetni farnik Klimpuha je lani u juliju u Klimpuhu svečevao svoju željeznu mašu. Pokidob su bili jur tako uškodjeni, je fara dostala dozvolu je odstraniti, je rekao kanonik Tome Krojer, farnik Klimpuha. Biškupija je raspisala naticanje, pri kom su sudjelivali četiri umjetniki.

A odbor se je s najveć glasi odlučio za umjetnika Štefana Glettlera, ki živi u Beču i Gradišću. On da je brat novoga biškupa u Innsbrucku, Hermanna Glettlera. Obloki su držani u modernom stilu, a umjetnik je kanio i kroz farbe pokazati na životni put človika, ki nije svenek ravan i lagak, ali postoji ufanje da će človik s Božjom pomoću dojti k pravomu cilju, je rekao kanonik Tome Krojer.

Blagoslovljenje novih oblokov u mrtvačnici Klimpuh

ORF

Farski tanačnik Hans Frühstück i Tome Krojer, farnik Klimpuha pred starim oblokom

Blagoslovljenje novih oblokov u mrtvačnici Klimpuh

ORF

Stare obloke je bio načinio jur pokojni klimpuški umjetnik Ino Frank

Novi obloki su stali oko 30.000 eurov. Oni su jur skoro splaćeni, ar su općina Klimpuh, seoska kazališna grupa i pojedini vjerniki iz sela darovali za nove obloke mrtvačnice.