1. mjesto za ognjogasnu mladinu Štikaprona

Pri 43. zemaljskom naticanju ognjogasne mladine, ko se je održalo subotu u Gornjoj Pulji, je prva momčad Štikaprona dostignula prvo mjesto. Ognjogasna mladina iz Štikaprona je dobila naticanje za znak u srebru, pri kom se puču pozicije u grupi. U bronci je dobila prva momčad Pinkafelja.

Pri ovi naticanji moraju grupe od devet kotrigov pometati vod od civi, preskočiti jarak pun vode, prepuzati tunel, trčati prik grede, vezati čvore, ciljano špricati i apsolvirati 400 metrov dužičku trku prik zaprekov.

Štikapronska ognjogasna mladina

Zemaljska ognjogasna komanda Gradišće

Prva momčad ognjogasne mladine Štikapron je osvojila prvo mjesto u srebru.

Štikapronci kvalificirani za austrijansko naticanje

Mladi ognjogasci iz Štikaprona su osvojili i putujući pokal za najbolji rezultat dana, pri kom se se adiraju bodi obadvih naticanj. Svojim odličnim rezultatom su se Štikapronci kvalificirali za 22. savezno naticanje ognjogasne mladine, ko će se održati 24. i 25. augusta u Beču.

U Gornjoj Pulji se je subotu mirilo ukupno 165 omladinskih grup iz Gradišća, a sudjelivali su i gosti iz Beča, Štajerske i Hrvatske. Ognjogasna mladina u Gradišću ima aktualno skoro 1.850 kotrigov, med njimi je prik 500 divičic.