Croatisada zbog godine dijelom nutri

Kuga u Velikom Borištofu priredjuje ov vikend opet svoj festival Croatisada pod otvorenim nebom u parku. Muzički program petak je otvorila domaća tamburaška grupa Harmonija na velikoj pozornici vani. Pri nastupu vokalnoga ansambla Basbaritenori je počelo jako curiti, tako da su priredbu premjestili u veliku dvoranu Kuge.

Lani su festival Croatisada obnovili tim, da su priredbu po ljeti nutri opet premjestili u park pred Kugom, je rekao Manuel Bintinger. Ali u slučaju godine imaju prednost, da se moru prilično brzo preseliti nutar u Kugu. Ovo je prvi dan, petak, i nastalo potribno.

Croatisada 2018

ORF

Croatisada se od lani opet priredjuje vani,

Croatisada 2018

ORF

...ali jaka godina je to onemogućila,

Basbaritenori

ORF

...zbog toga je onda dio programa bio nutri.

„Mirnija muzika“ za prvi dan festivala

Petak je po konceptu Croatisade dan mirnije muzike, pri koj se more publika opustiti i uz razgovor, je rekao predsjednik Kuge, Manuel Bintinger. Vrhunac prvoga dana je bio band „5/8erl in Ehr’n“, čija muzika se opisuje kot bečanski soul. Muzičari su predstavili svoju novu produkciju „Duft der Männer“. Za njimi je goste zabavljao sastav Balkan Tango Vibes, combo muzičarov pretežno iz bivše Jugoslavije, ki spaja vruće ritme Balkana s rockom.

Basbaritenori

ORF

Basbaritenori su drugu polovicu nastupa jačili nutri

5/8erl in Ehr'n

ORF

5/8erl in Ehr’n predstavo je svoj bečanski soul

Band „Russkaja“ kot vrhunac drugoga dana

Russkaja, strastveni muzičari s austrijansko-sovjetskimi korijeni kombiniraju tradicionalnu rusku muziku i ska, rock i polkabeate i su tim pronašli svoj stil, ki oduševljuje publiku. Daljnji gosti drugoga dana Croatisade su gradišćanski bandi: Ramazuri iz susjedskoga Kerestura, The Overalls, čiji kotrigi su iz Niuzlja i Željezna, i Bandroom casting couch iz bortanskoga kotara.

Manuel Bintinger

ORF

Predsjednik Kuge, Manuel Bintinger je odgovoran za program Croatisade

Spektakl otvaranja „Croatastrofa“

Croatisadu su otvorili spektaklom s naslovom „Croatastrofa“. U satiričnoj ulogi populista se je publiki obratio Christian Benc Brieber. Po ideji Konstantina Vlašića se je na sceni uz druge pojavio i najpoznatiji gradišćanskohrvatski pjesnik Mate Meršić Miloradić. U muzičkom dijelu su nastupili bubnjar Andreas Karall, flautistica Nicole Henter i kot pjevačica Zrinka Kinda. Kroz Croatastrofu je peljao Joseph Stojšić.

Kooperacija sa seoskimi društvi

Kuga sudjeluje pri festivalu Croatisada sa seoskimi društvi. Tako se kazališna grupa Veliki Borištof skrbi za bar, a važan partner je i seosko ognjogasno društvo, ovako Bintinger. Mnoge ruke da pomažu skupa za dobro ugodanje ove priredbe.