Veseli Gradišćanci pri festivalu u Hrvatskoj

Folklorno društvo Veseli Gradišćanci iz Unde je sudjelivalo pri 16. folklornom festivalu u Semeljci. To je selo u blizini Djakova u Hrvatskoj. Undanci su prezentirali gradišćanskohrvatsku kulturu, ada predstavili su tance iz Unde i jačili nekoliko narodnih jačak.

Pri festivalu je sudjelivalo 25 folklorašev i folklorašic iz Unde, je rekao peljač Veselih Gradišćancev, Štefan Koloszar. Undanci imaju zbog prijateljstva s Hajdenjaki i Budrovčani već vezov s grupami u Hrvatskoj. Lani su se upoznali s grupom u Semeljci. Na festival, kade ide za očuvanje tradicije, su došle grupe iz cijele Hrvatske, najveć iz Slavonije,a došli su i Hrvati iz Srbije, Bosne-Hercegovine i Veseli Gradišćanci iz Ugarske

Veseli Gradišćanci Unda u Hrvatskoj

Veseli Gradišćanci

Veseli Gradišćanci su prezentirali...

Veseli Gradišćanci Unda u Hrvatskoj

Veseli Gradišćanci

...običaje i tance Gradišćanskih Hrvatov u Ugarskoj

Veseli Gradišćanci Unda u Hrvatskoj

Veseli Gradišćanci

Undanci pripravljaju „Folklor uz granicu“

Pri priredbi „Folklor uz granicu“ subotu, 23. junija u Undi ćedu sudjelivati uz folklornu grupu iz Budrovca i domaćine iz Unde i folkloraši iz Koljnofa i Hrvatskoga Židana.