Nevrimena u jugu i sjeveru

Čer srijedu navečer su opet nevrimena s jakom godinom prouzrokovala poplave, i to u sridnjem i u južnom Gradfišću. Ognjobranci su oko šestih navečer morali pumpati vodu iz poplavljenih pivnic u Velikom Borištofu, Malom Borištofu i u Gerištofu. I u Cogrštofu i u Stinjaki su ognjobranci morali pomagati i čistiti ceste po nevrimenu. Polag vrimenskih prognozov danas četvrtak neće biti nevrimen.

U noći na srijedu su od teških nevrimen bili pogodjeni pred svim južno i sridnje Gradišće. Zemaljska sigurnosna centrala je javila kih 40 intervencijov. I ognjogasci Čembe su četire ure dugo bili u službi.

Čembanci su jur po drugi put čistili cestu od kaljuža

Sirena je rula kratko pred pol šestoj navečer, piše Zemaljska sigurnosna centrala. 14 ognjogascev iz Čembe je čistilo saveznu cestu B56, ka je bila zamurana kaljužom je rekao komandant, Heinz Krausler. Ognjogasci Čembe da su u kratkom vrimenu bili trikrat u službi zbog nevrimen. Nedavno su pomagali pri poplava u Loipersdorfu a i u Čembi su čistili prolaznu cestu B56.

Čer, utorak da je jaka godina opet splavila kaljuž na ovu cestu, tako da je cesta na mjesti bila kih 20 centimetrov visoko blatna, je razložio Heinz Krausler.

Einsatz Rudersdorf, Deutsch Kaltenbrunn

FF Rudersdorf-Ort

Einsatz Rudersdorf, Deutsch Kaltenbrunn

FF Rudersdorf-Ort

I u Cindrofu je bila poplava

I ognjobranci Cindrofa su utorak navečer bili u službi. 11 ljudi s dvimi vozili je pumpalo vodu iz poplavljene garaže, je rekao komandant Roland Šimetić. Sirena je rula kratko pred osmimi navečer a intervencija je po prilično pol ure bila završena.

Zbog velike škode širom Austrije krez nevrimena u prošli dani su zasigurali savezni kancelar Sebastian Kurz i vicekancelar Heinz-Christian Strache financijsku pomoć za pogodjene ljude. Sredstva iz fonda za katastrofe da ćedu pregledati. Osiguranje protiv tuče javlja škodu u poljoprivredi u Gradišću, Dolnjoj Austriji i u Štajerskoj u višini od 1,7 milioni eurov, od toga jedan milion u sridnjem Gradišću. Stoprv prošli tajedan su nevrimena u Filežu i Mjenovu prouzrokovali povodju.

ognjogasci Cindrof pumpanje

privatna slika

Ognjobranci iz Cindrofa su čistili poplavljenu garažu.