Koloslavujci opet pri Drmeš-da!

Dva plesački pari folklornoga ansambla Kolo Slavuj su sudjelivali pri naticanju u folklornom plesanju u Zagrebu, Drmeš-da!. Juta Binder-Šoretić i Mihael Navratil su prikazali moravsku polku na melodiju jačke „Zgubila sam portu“. Lidija Novak i Tomaš Golumba su tancali mazurku na melodiju od „Kad sam ja z brižića k selu jahao“.

Iako ljetos nisu osvojili nikakovu nagradu su uživali nastup u Zagrebu. „Publika je dobro reagirala, mi smo uživali i to se je vidilo“, je rekla Lidija Novak.

Koloslavujci pri Drmeš da!

Martin Binder

Lidija Novak je tancala skupa s Tomasom Golumbom u nošnji iz sridnjega Gradišća.

Koloslavujci pri Drmeš da!

Martin Binder

Michael Navratil i Jutta Binder-Šoretić su nosili originalnu moravsku nošnju.

Jedan par tanca tri minute

Pri naticanju Drmeš-da! je jedan par na pozornici, ki pred stručnim žirijom predstavlja koreografiju od trih minut. Koloslavujci su pripravili kratke koreografije iz njevoga repertoara. Jur ove priprave su im bile veliko veselje, je rekla Novak.

Pari ne zastupaju neko folklorno društvo nego nastupaju kot pojedinci, je rekla Novak. Pozvani su svi interesirani iz cijeloga svita, tako da svako ljeto nastupaju i folkloraši iz inozemstva. Ljetos je sudjelivalo 14 parov.

Koloslavujci pri Drmeš da!

Martin Binder

Koloslavujci pri Drmeš da!

Martin Binder

Po prvi put uživa muzikalna pratnja

Pojedini člani ansambla Kolo Slavuj su jur bili pri ovom naticanju. Pred dvimi ljeti su Lidija Novak i Matijaš Höld po prvi put sudjelivali i pokazali svoje folkloraško znanje. Juta Binder-Šoretić i Mihael Navratil su lani sudjelivali, a Navratil je pri tom još dobio i titulu „Najplesača“.

Koloslavujci pri Drmeš da!

Martin Binder

Filip Tyran je na harmoniki pratio obadva pare.

Kljetu kanu opet na Drmeš-da!

Svako ljeto moraju pri naticanju predstaviti novu koreografiju i nesmu ništ ponoviti, je rekla Lidija Novak. Ali jur sada da imaju ideje za dojduće ljeto, kada će se naticanje Drmeš-da! prirediti po jedinaesti put. „A morebit ćemo onda još i s trimi pari“, se šmiši Novak.

Koloslavujci pri Drmeš da!

Martin Binder

Svi sudioniki naticanja Drmeš-da! su člani ansambla Kolo Slavuj.

Link: