Dvojezični mjuzikl „Kad sam bio mali“

U osnovnoj školi Štikapron-Celindof su petak otpodne pri školskoj fešti prikazali dvojezični mjuzikl „Kad sam bio mali“. Produkcija je nastala u okviru projekta „100 ljet Republika Austrija“, koga su bili pokrenuli ljetos Pedagoška visoka škola i Zemaljski školski savjet za sve gradišćanske škole.

Dvojezični mjuzikl "Kad sam bio mali"

ORF

Dvojezični mjuzikl "Kad sam bio mali"

ORF

Učiteljica Ljuba Kelava je napisala kusić i nove tekste za sedam poznatih pop-jačak. Ona se je pred svim zgledala na to, da su dica zahvalna onomu dugovanju, ko dandanas imaju ar to nije po sebi razumljivo. Kot je rekla Ljuba Kelava su se dica naučila da su prije ljudi bili siromašni i tužni zbog dvih Svitskih bojev. Stanovniki da su si onda morali diliti hiže, nisu imali struje niti vode a još manje televizor, razlaže Ljuba Kelava.

Dvojezični mjuzikl "Kad sam bio mali"

ORF

Učiteljica i autorica mjuzikla Ljuba Kelava

Dvojezični mjuzikl "Kad sam bio mali"

ORF

To je zapravo i glavni sadržaj mjuzikla „Kad sam bio mali“. Stariotac razlaže dici i unukom kako je on živio kad je bio mali. I stariotac da uopće ne razumi, kako se dica dandanas svadjaju kad jedan kani imati veću hižu od drugoga, veli autorica mjuzikla.

Dvojezični mjuzikl "Kad sam bio mali"

ORF

Hrvatski jezik važna tema u školi

Pri predstavi je sudjelivalo 85 dice od drugoga do četvrtoga razreda osnovne škole Štikapron-Celindof. Hrvatski jezik je i pri ovom mjuziklu bio važan dio je naglasila Ljuba Kelava.

U Štikapronu da se hrvatska rič sve već zgublja, ali učitelji i učiteljice pokušavaju u svakoj nastavnoj uri podučavati u hrvatskom jeziku i dici posredovati hrabrost da se i ona po hrvatsku pominaju.

Dvojezični mjuzikl "Kad sam bio mali"

ORF

Izložba starih fotografijov ...

Dvojezični mjuzikl "Kad sam bio mali"

ORF

... zanima i mlade ljude

Već projektov su ostvarili u ovom semestru

U okviru školske akcije „100 ljet Republika Austrija“ su naravno i drugi učitelji ostvarili neke projekte, je rekla Ljuba Kelava. Tako su na primjer u kooperaciji s općinom napravili posebnu izložbu fotografijov, bavili se Prvim i Drugim svitskim bojem kot i nastajanjem Austrije odnosno Gradišća. „Dica su se jako čuda naučila“, rezimira učiteljica Ljuba Kelava.

Televizijski prinos o dvojezičnoj školskoj predstavi predvidjamo za Dobar dan Hrvati nedilju 17.junija 2018.