Štikapronci četire dane u Pinkovcu

Naraštajna grupa Tamburaškoga orkestra Štikapron je gostovala u Pinkovcu na kempu. Četire dane dugo su tri odrašćeni pratili prilično 20 dice. Na programu nije bilo samo vježbanje u tamburanju. Štikapronci su bili i na skupni izleti i su skupno kuhali.

mladi tamburaši štikaprona u pinkovcu

Judith Herczeg

Mladi tamburaši Štikaprona s profesorom Fortunom (prvi na desnoj strani)

Štikapronci su prenoćevali u dvorani za različne priredbe u Pinkovcu, kade su profitirali od ondešnje infrastrukture. Peljačica mladih tamburašev Štikaprona, Aleksandra Janković je rekla, da su jur nekoliko puti bili na izleti, a sada da nisu kanili putovati tako daleko i da su našli pomoću Judithe Herczeg optimalno mjesto za probanje u Pinkovcu. Dvorana, u koj su bivali leži malo izvan sela nudi potribnu infrastrukturu za vježbanje, bivanje, športske aktivnosti i zabav.

mladi tamburaši štikaprona u pinkovcu

Judith Herczeg

Uz vježbanje je bilo dosta vrimena za športske aktivnosti

Muzički dio kempa je peljao profesor Fortuna. Jedan dan su došli i „Stari“ štikapronski tamburaši na pohod u Pinkovac. Skupno su se pak mladji i starji kotrigi društva odvezli na izlet u Štajersku, da se medjusobno bolje upoznaju.

Pohod biškupa Živkovića je subotu bio highlight, je rekla Aleksandra Janković. Biškup Egidije je vizitirao faru Pinkovac i poiskao dicu u dvorani za različne priredbe. Mladi tamburaši su gostu odigrali tri kusiće, ke su se naučili.

mladi tamburaši štikaprona u pinkovcu

Sonja Radaković

Mladi tamburaši Štikaprona s biškupom Živkovićem

Tamburaški orkestar Štikapron poziva 27. maja na tamburaško otpodne mladine u selu. U okviru programa ćedu uz Štikapronce nastupiti i mladi tamburaši iz Pinkovca kot i iz Uzlopa.