Naković zastupnik komandanta ognjogascev

U okviru svetačnoga akta kotarskoga ognjogasnoga komanda željezanskoga kotara je komandant u Uzlopu Harald Naković oficijelno imenovan zastupnikom kotarskoga komandanta. On će službu preuzeti s prvim julijom od Josefa Fröcha iz Porpuha.

S prvim julijom će i odstupiti dosadašnji kotarski komandant Bernhard Strassner iz Vulkaprodrštofa. Njega će naslijediti Gerald Klemenšić iz Sv. Margarete.

16.05.18 naković zastupnik komandanta ognjogascev

ognjogasni komando kotara Željezno

Harald Naković (drugi s liva) je novi zastupnik kotarskoga komandanta

Peljat će velike intervencije u kotaru

U novoj funkciji će zastupati Harald Naković kotarskoga komandanta željezanskoga kotara u svi agenda. Bit će odgovoran za peljanje intervencije u slučaju velikoga ognja, preuzet će čašćenje i odlikovanje drugih ognjogascev kotno skrbiti se za daljnju izobrazbu ognjogascev, ovako Harald Naković.

U odboru kotarskoga komanda željezanskoga kotara su i Günter Prünner iz Štikaprona i Robert Čuković iz Vulkaprodrštofa. Robert Čuković je komandant odsjeka IV, a Günter Prünner pelja referat za štampu.