Fronta protiv Transsibirske željeznica

Austrijanski ministar za infrastrukturu, Norbert Hofer je povukao plane da bi izgradili kolodvor za prenakladanje robe u Pandrofu u okviru poduženja Transsibirske željeznice. Uzrok je prevelik otpor sa strani Zemlje i općin. Mjere otpora su prezentirali pri današnjoj konferenciji za štampu u Pandrofu.

Ne samo općina Pandrof nego i susjedne općine Novo Selo i Bruka kot i Zemlja Gradišće su protiv planov savezne ÖVP-FPÖ vlade o izgradnji kolodvora za prenakladanje robe u Pandrofu. Načelnik Pandrofa, Wolfgang Kovač (LIPA) kritizira da bi se znatno počemerio životni kvalitet u selu i da dosidob još nije vidio plane, ki da ali postoju.

konferencija za štampu o izgradnji širokotračne željeznice breitsprubahn pk

ORF

Općina Pandrof ne kani minjati prostorni plan

Polag ovih planov bi areal bio 5 kilometrov dužičak i 300 metrov širok. Kot moguće mjesto bi došao u obzir areal u sjeveru Pandrofa.

Ča naliže minjanja prostornoga plana je pravoda općina jedina instanca, ka to mora odobriti. Pandrof da nikako neće minjati prostorni plan za izgradnju ovakovoga kolodvora je naglasio načelnik Wolfgang Kovač.

I zemaljski poglavar Hans Niessl je pri konferenciji za štampu potvrdio ovu zakonsku mogućnost općin i je u isto vrime osigurao da će podupirati stanovničtvo kade je potribno.

Boju se larme, mikroprašine i zničenja prirode

Susjedske općine Novo Selo i Bruka se boju pred svim sve većega prometa. Opterećenje zbog larme i mikroprašine da će biti konzekvencija isto kot i zničenje prirode, su rekli zastupniki pogodjenih općin na Hati pri konferenciji za štampu u Pandrofu.

I Narodna stranka niuzaljskoga kotara ne odobrava predvidjen projekt velikoga kolodvora u Pandrofu.

konferencija za štampu o izgradnji širokotračne željeznice breitsprubahn pk

ORF

Pred misec danom je savezna vlada predstavila ogromni projekt poduženja širokotračne Transsibirske željeznice, ka momentano završava u Košica u istočnoj Slovačkoj, do Beča.