Suri ripovi žižak muči cukroškare

Seljačka komora Gradišće je izdala rješenje za hitne slučaje za cukroškare matrštofskoga, željezanskoga i niuzaljskoga kotara. Uzrok je osebujno puze, suri ripovi žižak, po nimšku Rübenrüsselkäfer, ki u par uri zniči lapat cukroške.

O detalji veli potpredsjednik Saveza cukroškarov u Gradišću, Štefan Karall, da je to puze onim seljakom, ki imaju cukrošku jur dugo poznato. Najveć problemov da imaju u Dolnjoj Austriji. Ali i u niuzaljskom, željezanskom i matrštofskom kotaru da se jur širi suri ripovi žižak.

Rüsselkäfer

ORF

Ovako izgleda takozvani suri ripovi žižak....

Cijeli lapat se more zničiti u jednom danu

Suri ripovi žižak da požere lišće i cukroška se zniči i se mora nanović posaditi. Ali to znači za pogodjene seljake, da se za ljetos već ne splati novo posaditi cukrošku. Tako da moru nešto alternativno posijati. Ovakovo rješenje da još nikad nije bilo potribno, ali ljetos da je nastala situacija jako akutna, je rekao potpredsjednik Saveza cukroškarov u Gradišću, Štefan Karall.

Rübenernte im Vergleich zu Schädlingsernte

ORF

...ki more u par uri zničiti lapat cukroške

Pogibel daljnjega širenja postoji i za kljetu

U cijeloj Austriji da je oko pet- do šestisuć hektarov cukroške uškodjeno od toga puzeta. Polag Štefana Karalla postoji i pogibel za kljetu. Jer ako nije prehladno u zimi, more suri ripovi žižak lako preživiti u zemlji i se opet dalje širiti.