Klimpuški ognjogasci u Budimpešti

Kotrigi mladih ognjobrancev iz Klimpuha i jedan ognjobranac iz Uzlopa su zastupali Austriju pri medjunarodnom simpoziju u Budimpešti u Ugarskoj. Četirednevni sastanak, koga je organizirao Medjunarodni savez ognjobrancev, je završio nedilju.

Sudjelivali su mladi ognjobranci iz 15 držav. Uz razmjenu su se pretežno bavili temom kako integrirati mlade ognjobrance u grupu odrašćenih. O detalji veli peljačica Mladih ognjobrancev Klimpuha, Julija Ivančić, da su imali četire workshope, kade su vidili kako djelaju drugi ognjogasci iz drugih zemalj.

Mladi ognjogasci Klimpuha u Budimpešti

Mladi ognjogasci Austrije

Klimpuški ognjogasci pri medjunarodnom simpoziju ognjogascev u Budimpešti

Mladi ognjogasci Klimpuha u Budimpešti

Mladi ognjogasci Austrije

Nove informacije za domaće intervencije

Ognjogasna mladina da je i vidila ča jur svega zna odnosno na čem još malo manjka. U zato da su čuli, da imaju u Ugarskoj skoro samo profesionalne onjgogasce, i da se jako moraju truditi za naraštaj. Skupni cilj da je bio, da nove informacije hasnuju doma u praksi, je rekla Julija Ivančić.

Mladi ognjogasci Klimpuha u Budimpešti

Mladi ognjogasci Austrije

Mladi diozimatelji su gizdavi, da su smili sudjelivati pri tom velikom simpoziju....

Mladi ognjogasci Klimpuha u Budimpešti

Mladi ognjogasci Austrije

...kade su se čuda novoga za budućnost naučili

Mladi ognjobranci Klimpuha imaju 13 kotrigov. Medjunardoni simpozij ognjogascev priredjuju svako drugo ljeto u nekoj drugoj zemlji.