Mjere protiv poplave u Nardi

U Nardi su pred kratkim blagoslovili i svetačno prezentirali javnosti nove obrambene mjere u selu. Uz drugo su kod glavne ceste izgradili sistem za odvodnjavanje iz betona. Za ostvarenje projekta su dostali Nardanci 55 milioni forintov od ugarske vlade, to je prilično 17.000 eurov.

Narda je osebujno čuda puti bila pogodjena od poplavov, ar leži na najdibljem mjestu okolice, je rekla načelnica Kristina Glavanić.

Norda kanal za odvodnjavanje

Csaba Hende

Načelnica Kristina Glavanić pri svetačnom predanju...

Norda kanal za odvodnjavanje

Csaba Hende

...grabe za odvodnjavanje glavne ceste

Novi kanal neka čuva glavnu cestu od poplave

Narda je tako zgradjena, da su stani dosta daleko kraj od puta i grabe, da se ljudi moru bolje pripraviti za slučaj poplave. Sva voda iz Narde i okolo sela teče na istu točku zvana sela na putu prema Gornjem Čataru. Brojni stručnjaki su se bavili s rješenjem problema, tako Glavanić. Sada su za glavnu cestu načinili novu grabu za odvodnjavanje, ka more otpeljati osam puti toliko vode kraj od stanov nego dosada. Za gradnju su tribali tri misece.

Lani je u Nardi tornado u tri minuta zničio stabalja i uškodio stane i škadnje u selu.

Narda poslijedice tornardo

ORF

Škoda po vihoru u Nardi 2017. ljeta