Posvećen novi krsni zdenac u Novoj Gori

U okviru biškupske vizitacije farskomu savezu Pinkovac-Nova Gora je biškup Egidije Živković čer subotu posvetio novi krsni zdenac u Novoj Gori. Krsni zdenac u crikvi sv. Ivana Krstitelja je polag stila prilagodjen na oltar, ambo i svićnjake, ke su blagoslovili 2010. ljeta.

Novi krsni zdenac

Fara Nova Gora

Zdenac sam je iz okamenjenoga driva. Postavljen je na deblu, ko je raskoljeno u tri dijele.

Novi krsni zdenac

Fara Nova Gora

Biškup Živković je gostovao u Novoj Gori otpodne a u Pinkovcu dopodne.

Novi krsni zdenac

Fara Nova Gora

Biškup Egidije Živković s miništranti u Novoj Gori