Životni kvalitet u Vorištanu kanu poboljšati

U Vorištanu su pred kratkim predali ključe za novo izgradjene apartmane. Nadalje su pokrenuli nekoliko projektov da bi atraktivirali životni kvalitet u selu. Tako su organizirali zastupniki općine Vorištan sajam kitic i povrća.

Nadalje su stavili na raspolaganje besplatno zemlju za sadjenje različnih raslin u vrti stanovnikov. Po prvi put su ljudem nudili i bon za kitice. Preduvjet za ta bon je, da ljudi raslinami i kiticami oblikuju mjesto pred vlašćimi stani.

Narodna stranka Vorištan

Narodna stranka Vorištan

Načelnik Vorištana, Christoph Wolf (ÖVP) sa svojim timom

Skupa s Gradišćanskim savezom za narodno obrazovanje je općina Vorištan pokrenula projekt „priroda u vrtu“. Pri tom davaju stručno izobraženi suradniki savjete pri oblikovanju vrta na prirodan način.

Predali su ključe za novi stambeni blok

Nadalje su pred kratkim završili gradnju tretoga stambenoga bloka u Najfeljtskoj ulici. 24 apartmane je gradila EBSG, prva gradišćanska naseobinska zadruga na opće dobro, poldrug ljeta dugo. Nedavno su novim stanovnikom predali ključe. Zainteresirani moru i kupiti apartmane.