Izgradjuju mrižu e-tankarnic

Energija Gradišće izgradjuje e-tankarnice. Do 2020. ljeta kani u cijelom Gradišću imati 100 točkov, kade vozači moru puniti svoja električna vozila. Pred kratkim je Energija Gradišće naprikdala 200. karticu za punjenje struje na e-tankarnica.

Do sada četira hrvatska sela imaju e-tankarnice i to Čemba, Filež, Štikapron i Vorištan, a u Gradišću je prijavljeno 338 e-mobilov. E-tankarnice već nisu besplatne.

E-Tankstelle

ORF