Štefan Bubić je novi kotarski šef ÖAAB-a

Načelnika Uzlopa, Štefana Bubića, su čer jednoglasni odibrali za novoga kotarskoga šefa Austrijanskoga savez zaposlenih i djelačev (ÖAAB). Bubić, on je 33 ljeta star, je u toj funkciji naslijedio Kristofa Carića iz Cogrštofa, koga su lani odibrali u Nacionalno vijeće i ki je nastao generalni sekretar ÖAAB-a.

Novi kotarski predsjednik Štefan Bubić je nazvistio, da se osebujno kanu zgledati na probleme pendlerov u regiji, kot su to nalipnice za parkiranje u Beču, željezničke veze s glavnim varošem ili regionalna park&ride parkirališća. Bubić, on je i poslovoditelj Saveza općin, kani vršiti pritisak na odgovorne, da se ča poboljša.

Štefan Bubić

Austrijanski savez zaposlenih i djelačev

Novi kotarski predsjednik Austrijanskoga saveza zaposlenih i djelačev, Štefan Bubić

Novi kotarski team ÖAAB-a su odibrali na četira ljeta. Uz predsjednika Štefan Bubića su u kotarski odbor kot njegove zamjenike odibrali Michaela Hamedla, Adolfa Hettlingera, Evelynu Mad, Johannesa Mezgolića i Yannica Sommera, a Manfred Unger i Istvan Deli ćedu se skrbiti za financije.