Designer outlet Pandrofi dalje raste

Designer outlet Pandrof ima sve veći poslovni promet od kupcev, ki nisu iz Europske unije. A lani su imali za 7 procentov veći poslovni promet. To je dao na znanje koncern McArthurGrenn, ki upravlja kupovnim centrom.

Designer outlet Pandrof

ORF

Designer outlet u Pandrofu su ortvorili pred 20 ljeti. Uz njega su se naselili mnogi drugi kupovni i poslovni centri

Samo lani je Designer outlet Pandrof imao za tretinu već gostov iz Kine i Ruske i za petinu već gostov iz Koreje nego priklani. Jako da je narastao i broj gostov iz Indije, Izraela i Ukrajine, je rekao menedžer centra Mario Schwann pri konferenciji za novinare u Beču.

Designer outlet Pandrof

ORF

Sve već gostov iz Kine, Ruske i Koreje pohadja pandrofski outlet

Lani je došlo pet i tri frtalje miliona kupcev u Pandrof

Designer outlet centar u Pandrofu su otvorili 1998. ljeta s 30 prodavaonicami. U medjuvrimenu McArthurGlen outlet pelja oko 160 shopov, a lani su brojili 5,7 milioni gostov. Najveć gostov u Pandrof dohadja kupovati iz Austrije, a ovde peljaju Bečani pred Dolnjoaustrijanci i Gradišćanci. Na kupovanje u Pandrof dohadjaju i mnogi Slovaki pak Ugri.

McArthurGlen pelja svega skupa 24 outlet centre u Europi i Kanadi s prometom od 4,3 milijarde eurov. U Austriji McArthurGlen pelja dva outlete, i to u Solnogradu s 800 suradnikov i u Pandrofu s 1.800 zaposlenih.

Designer outlet Pandrof

ORF

Okolo Designer outleta Pandrof su se naselili mnogi drugi outleti, prodavaonice i poduzeća

Pred mise danom su u Pandrofu uz Designer outlet centar otvorili kino.