Rezultati nogometnih utakmic

Bijelo Selo, Kalištrof, Dolnja Pulja, Sabara, Novi Hodas i Čajta su dobili nedilju svoje utakmice.

Zemaljska liga

 • Rasporak je zgubio kod Amaterov Matrštofa 1:3
 • Cindrof je dobio doma darbi protiv susjedov iz Klimpuha 1:0
 • Nova Gora je zgubila u Haračunu 0:2
 • druga momčad Pandrofa je dobila u Kiseloj Vodi 4:1.

Utorak navečer će Klimpuh nadoknaditi utakmicu 17. kola protiv Svete Margarete.

2. liga sjever

 • Jur četvrtak navečer je Trajštof dobio u Pratipronu 2:1
 • subotu je SK Bijelo Selo dobilo u Gojzi 2:0
 • nedilju je UFC Bijelo Selo dobio protiv Nimškoga Jandrofa 3:0.

1. razred sjever

 • Ekipa Novoga Sela i Pandrofa je remizirala protiv Jojze 1:1
 • Štikapron je remizirao u Halbturnu 2:2
 • Vorištan je zgubio protiv Svetojurja 1:2.

1. razred sredina

 • Hrvati su se protiv Neutola igrali neodlučeno 0:0.
 • u darbiju med Mjenovom i Frakanavom su Frakanavci dobili 4:2
 • nedilju je Gerištof zgubio protiv Kobrštofa 1:4
 • Filež je zgubio u Štamperku 2:3,
 • a Kalištrof je dobio u Sigrobu 4:2.

2. razred sjever

 • Uzlop je remizirao protiv Niuzlja 1b 1:1

2. razred sredina

 • Otava je subotu remizirala protiv Lučmana 1:1
 • Dolnja Pulja je primila Malištrof i dobila 1:0.

2. razred A jug

 • Sabara je dobila protiv Bulave 4:1
 • Novi Hodas je tukao Bernstein 5:1
 • a Čajta je dobila protiv Šampovara 2:1

2. razred B jug

 • Pinkovac je zgubio u Gerersdorfu 1:2