Upitna akcija o javnom prometu

Najveći dio pendlerov je zadovoljan s javnim prometom u Beč, ipak si želji poboljšanja. Tako na primjer gradišćanski pendleri potribuju već vlakov, ki se vozu Beč. To je rezultat ispitivanja u internetu.

Ispitivanje je pokrenula Djelačka komora Gradišća s komorami u Beču i Dolnjoj Austriji. 50.000 Gradišćancev pendla u druge savezne zemlje.

Već vlakov jutro i navečer

Gradišćanski predsjednik Djelačke komore (AK), Gerhard Mihalić na temelju ispitivanja potribuje, neka bi se na neki linija vlaki jutro i navečer vozili u taktu od pol ure.

Tako da su na linija od Beča do Gijece, Mikištrofa, Pamhagena kot i do Kerestura u vrimenu najvećega prometa vlaki puni i prepuni. A ako djelačice i djelači, ki su jur deset uri na noga još moraju stoje prebaviti vožnju domom, onda da to nije za akceptirati, tako Mihalić.

Bolje povezati Matrštof s Bečom

Pendleri da si želju i bolje povezanje Matrštofa s Bečom. Takozvani Rex vlaki da se u 16.00, 17.00 i 18.00 u Matrštof vozu samo iz Meidlinga, a ne iz glavnoga kolodvora, tako da pendleri moraju komplicirano prestajati.

Ne šparati kod izgradnje željeznice

Mihalić se je sprogovorio i protiv šparanja kod izgradnje željeznice u Gradišću. Zbog predvidjenoga skraćenja budžeta da bi dvi ljeta kašnje nego predvidjeno počeli graditi takozvani melindofski uzao kod Vulkaprodrštofa, se boji Mihalić.

Gradnja uzla kod Limforta da bi se odugovlačila, istotako i elektrificiranje veze od Szentgottharda prik Jeništrofa do Graca . Ministarstvo za infrastrukturu je izjavilo, da ćedu spomenute projekte realizirati kot predvidjeno.