„Jezična hiža“ za dicu u Beču

Hrvatski centar u Beču od jeseni početo pelja takozvanu Jezičnu hižu. Uz dičju grupu Viverica, uz mladu plesačku grupu Pipliće je ovo dodatna ponuda Centra za dicu. U Jezičnu hižu svaku subotu dopodne redovito dohadja oko 10 dice.

Jelena Tyran, Kristina Saček i Nika Račić podvaraju dicu na hrvatskom standardnom i gradišćanskohrvatskom jeziku. Paralelno se koristu sve varijante hrvatskoga jezika. Kod nas nije diljenja, kod nas je svaki hrvatski jezik „dobar“ i nije „krivoga jezika“, veli Jelena Tyran.

Jelena Tyran

ORF

Jelena Tyran je jedna od peljačic Jezične hiže

Jezična hiža neka bude atraktivna za dicu

Dica u starosti od 3 do 10 ljet se najprvo malo steplu za jezične igre. U programu integrirano je i gibanje. Geslo je igrati se jezikom. "Važno je, da su teme zanimljive i atraktivne za dicu. Pri tom se vježbaju svakidanji jezik ali nauču i potpuno nove izraze, veli Jelena Tyran.

Jezična hiža

ORF

Gibanje je dio programa subotu dopodne

Jezična hiža

ORF

Ov put se bavu protulićem i vrsti protulićnih kitic

Jezična hiža nije vezana samo za prostorije Hrvatskoga centra. Nekolikokrat su bili jur u Tehničkom muzeju, u Prirodnoznanstvenom muzeju i u Schwarzenbergparku, ki leži u blizini.

Pravilo je inzistirati na hrvatskom jeziku

Dica, ka pohadjaju Jezičnu hižu, dohadjaju iz mišanojezičnih hištav, njevi roditelji su dijelom iz Hrvatske i Austrije, gradišćanskohrvatskoga i hrvatskoga porijekla. Spočetka se dica med sobom čudakrat pominaju po nimšku, priznaje Jelena Tyran. Ali tokom dopodneva se ipak ugoda, da se dica uživu u situaciju i onda moremo čuti i hrvatske rečenice, se veseli podvarateljica.

Konzekventno inzistirati na hrvatskom jeziku je princip Jezične hiže. Inicijativom su krenuli lani u septembru. Cilj Jezične hiže je uz vježbanje hrvatskoga jezika, da se dica, kasu prošla iz dičje grupe Viverice, opet vrnu u Centar.

Jezična hiža je otvorena svaku subotu od 10.00 do 13.00. Stroški za jedno školsko ljeto znašaju 300 eurov, za kotrige Hrvatskoga centra 250 eurov.