Finale Grajama u Velikom Borištofu

U Kugi u Velikom Borištofu ćedu podvečer prirediti finale takozvanoga Grajama, Gradišćanske jačke mladih. Dica pri naticanju, ko organizira Hrvatsko kulturno društvo(HKD), moraju jačiti jednu narodnu jačku i jednu jačku po vlašćem izboru.

U pretkolu naticanja pred trimi tajedni je nastupilo 59 jačkaric i jačkarov. Od njih su se u svakoj starosnoj kategoriji kvalificirali tri najbolji za današnji finale.