Projekti za gradnju cest i mjere protiv poplavov

Zemlja Gradišće će ljetos investirati 115 milioni eurov u izgradnju cest i u mjere protiv poplavov. Kod cest predvidja 125 projektov. Najdraži projekt će biti poduženje takozvane Puljanske ceste od Malištrofa do granice kod Ratištofa. U ta projekt će Zemlja uložiti 5,2 milione eurov.

U bortanskom kotaru ćedu pregraditi pogibelno križanje kod Velikoga Petarštofa. U sjevernom Gradišću ćedu kod poslovne zone Pandrof - Niuzalj graditi novi most prik željezničke pruge. A u Pandrofu ćedu kod priključka Istočnoga autoputa na saveznu cestu B50 do jeseni zgotoviti drugu traku, tako da prepriču duže zastoje.