Oganj u ribljem lokalu u Trajštofu

U Trajštofu je srijedu navečer gorio riblji lokal na ulazu u selo. Ognjogasci, ki su četirimi vozili došli na pomoć su dijelom otkrili krov, da moru ugasiti oganj ki je klio na različni mjesti.

Löscheinsatz beim Brand im Fischlokal in Trausdorf

FF Trausdorf

Ognjogasci pri intervenciji u Trajštofu.

Pred kratkim su vizavi lokala bili postavili hidranta, tako da su ognjogasci mogli prepričiti još veću škodu.