Ugarski Hrvati prez mandata u parlamentu

Pri parlamentarni izbori u Ugarskoj, ke je stranka premijera Viktora Orbána opet dobila s dvotretinskom većinom, je nastupilo i 13 strankov nacionalnih manjin. Od priznatih narodnih grup, ke su po drugi put mogle birati svoje zastupnike u parlamentu, se je samo Nimcem ugodalo zadobiti jedan mandat u parlamentu.

Stranka nimške državne samouprave je dostala 25.660 glasov i jedan mandat. Drugonajveć glasov je dostala lista Romov, i to malo prik 5500 (5.586) a tretonajveć Lista Hrvatske državne samouprave i to 1689 glasov.

Kandidati

Hrvatski glasnik

Glavni kandidat Liste Hrvatske državne samouprave Jozo Solga, Ivan Gugan i Angela Šokac Marković

Hrvati ćedu opet imati samo glasogovornika

Pred četirimi ljeti je hrvatska lista dostala za skoro 500 glasov manje nego nedilju. I nadalje će tako imati samo glasnogovornika u parlamentu ki more načinjati predloge, ali nesmi odlučivati. Do sada je ovu funkciju izvršavao Mišo Hepp. Ov put je bio glavni kandidat Jozo Solga iz Podravine - vidi vist: Kandidati Hrvatske državne samouprave, 11.3.2018.

Mišo Hepp

ORF

Hrvat iz Pečuha Mišo Hepp je četira ljeta dugo bio glasogovornik Hrvatov u parlamentu u Budimpešti.

Pri izbori pred četirimi ljeti se nijednoj listi nacionalne manjine nije ugodalo, da odibere svojega zastupnika s pravom glasa. Polag ugarskoga zakona se mora registrirati prilično 20.000 ljudi, ki ćedu birati listu nacionalne manjine. Već o tom u visti: Ugarski Hrvati prez zastupnika, 25.3.2014.

Koljnofac Mate Firtl već nije kandidirao

Jedini Gradišćanski Hrvat, ki je do sada sidio u ugarskom parlamentu, Mate Firtl iz Koljnofa, već nije kandidirao. On je pred četirimi ljeti u svojem izbornom krugu na listi Fidesz-a dostao najveć glasov. Za njega je glasovalo prik 24.000 biračev, to je prik 50 procentov svih glasov u izbornom krugu 4, Šopron i okolica.

Mate Firtl odlikovanje Red hrvatskoga pletera

Mate Firtl

Gradišćanski Hrvat Mate Firtl je 13 ljet dugo bio poslanik vladajuće stranke Fidesz u ugarskom parlamentu.