Nova komisarica za ljudska prava

Dunja Mijatović iz Bosne i Hercegovine je s 1. aprilom započela svoj šestljetni mandat kot komisarica za ljudska prava u Vijeću Europe. S njom je Parlamentarno spravišće Vijeća Europe po prvi put odibralo ženu u ovu funkciju.

Dunja Mijatović

Vijeće Europe

Dunja Mijatović

53-ljetna Mijatović je naslijedila Nilsa Muižnieksa iz Letve. Kot stručnjakinja za medijsko pravo i regulaciju medijov je dosle bila opunomoćenica za slobodu medijov u Organizaciji za sigurnost i suradnju u Europi (OSCE).

Nadležna je za jezična prava manjin

Komisarijat za ljudska prava je nadležan za ustanovljenje mogućih deficitov u pravu i u praksi u vezi s ljudskimi pravi. Komisar daje i svoje komentare o različni faseta ljudskih prav tako i o jezični pravi nacionalnih manjin. Austrija se je na primjer ratificiranjem Europske čarte o regionalni i manjinski jeziki zadužila za čuvanje jezikov manjin.

Lani u oktobru je stručna komisija Vijeća Europe, ka kontrolira, je li se država drži Čarte za regionalne i manjinske jezike, bila na pohodu u Austriji. Početkom aprila su ovi stručnjaki objelodanili svoj izvještaj o implementiranju Europske čarte za regionalne i manjinske jezike u Austriji. Uz drugo su ustanovili, da je jezikom svih šest autohtonih manjin u Austriji potribno jače podupiranje, da bi ljudi mogli hasnovati te jezike u javnom žitku i u administraciji.