Kandidati za glasnogovornika Hrvatov

Hrvatska državna samouprava (HDS) je fiksirala kandidate, ki ćedu se pri izbori u Ugarski parlamenat 8. aprila naticati za mjesto glasnogovornika Hrvatov. Priznate narodne grupe u Ugarskoj imaju pravo, da biraju u parlamentu svojega zastupnika.

Za mjesto takozvanoga glasnogovornika Hrvatov je Hrvatska državna samouprava u zatvorenoj sjednici imenovala sljedeće kandidate: Na prvom mjestu je Jozo Solga, na drugom Ivan Gugan, na tretom Joso Ostrogonac, na četvrtom Ana Gojtan, na petom Gradišćanska Hrvatica Edita Horvat Pauković, a na šestom Angela Šokac Marković.

Mišo Hepp

ORF

Mišo Hepp je četira ljeta vršio funkciju glasnogovornika

Hrvati nisu zadovoljni s glasnogovornikom

Glasnogovornik nima pravo glasa, nego more parlamentu samo predložiti zakonska rješenja, ka naližu manjine. Ovu funkciju je u zadnji četiri ljeti vršio Mišo Hepp, Hrvat iz Pečuha u južnoj Ugarskoj. Društvo Gradišćanskih Hrvatov u Ugarskoj (DGHU) je pri svojem generalnom spravišću u Šopronu izrazila svoje nezadovoljstvo sa sadašnjom situacijom.