Prepovid kurenja za pod 18-ljetne

U Gradišću si ljudi, ki su mladji od 18 ljet, već nećedu smiti kupiti duhan, niti ćedu ga smiti imati kod sebe, niti ćedu ga smiti konzumirati. Kot je rekla zemaljska savjetnica Astrid Eisenkopf (SPÖ) je cilj predvidjene novele za čuvanje mladine, da čim manje ljudi počne kuriti.

Predsjednik Kulba Slobodnjakov, Geza Molnar je rekao, da imaju Plavi i Črljeni skupni cilj, da čim manje mladih grabi za cigaretom, iako dvi stranke imaju različne poglede na prepovid kurenja u gastronomiji. Novo zakonsko rješenje kanu zaključiti 29. maja u Saboru.

Narodno potribovanje protiv kurenja podupira vračiteljska komora, ka se bori za zdravlje nekuračev.