Spominki na 12. marc 1938. ljeta

Danas, pandiljak pred 80 ljeti je Austrija nastala dio nacionalsocijalističke Nimške. Točno 12. marca 1938. ljeta je nimška vojska umarširala u Austriju, a Prva republika je prestala egzistirati. Oficijelna Austrija se je dopodne državnim aktom spomenula priključenja Nimškoj pred 80 ljeti kot i početka najškurijega dijela austrijanske povijesti.

Savezni predsjednik Aleksander Van der Bellen je u svojem govoru pri državnom aktu ponovio, da je Austrija suodgovorna za zločine nacionalsocijalizma.

U Gradišću su prilikom 80. obljetnice „Anschlussa“ održali različne spomenpriredbe. Predsjednik Sabora, Kristijan Iledić je današnji dan nazvao Danom spominka i opomene. Skupa sa zemaljskom savjetnicom Astrid Eisenkopf da forsira različne spomen-inicijative za školare. Uza to na jesen u Saboru kani održati spomenpriredbu.

Das Landhaus 1938

ORF

Zgrada zemaljske vlade u Željeznu 1938. ljeta

Norbert Daraboš: „Nikada zabiti“

Najvažniji zaključki iz najškurijega odlomka austrijanske povijesti moraju po riči zemaljskoga savjetnika Norberta Daraboša biti: „Već nikada ne“ i „Ne smimo nikada zabiti“. Daraboš je prilikom 80. obljetnice „Anschlussa“ rekao, da predjelanje povijesti nikada nesmi prestati. Uza to je potribovao, da se svi politički zastupniki jasno sprogovoru protiv nacionalsocijalizma, protiv fašizma kot i protiv antisemitizma i rasizma.

Literarno i kulturno društvo Filež (LIKUD) prirpavlja izložbu prilikom 100. obljetnice Republike Austrije. A jur 26. aprila ćedu u zemaljskom muzeju u Željeznu otvoriti posebnu izložbu sa spominki na 1938. ljeto.