Školovanje čuvarničarkov u Koljnofu

Osnovna škola i čuvarnica Mihovil Naković u Koljnofu je oživila dugoljetnu praksu, da se hrvatske odgojiteljice u dvojezični čuvarnica ugarskoga Gradišću u prikograničnom tečaju dalje školuju. Tako su Nicole Varga i nadzornica Kornelija Berlaković peljale u Koljnofu tečaj za odgojiteljice.

Kot je rekla nadzornica Kornelija Berlaković je bio cilj tečaja, da kolegice u Ugarskoj vidu kako odgojiteljice u Gradišću djelaju i da se prikgranična veze počvrsti ar granic već nij. Velika želja kolegic je bila, da bi se barem jednoč ili dvakrat u ljetu strefile. Zbog toga je Berlaković pozvala na dojdući sastanak u Gradišće.

Predstavile su teoriju i praksu

Pri sastanku u Koljnofu je nadzornica Kornelija Berlaković najprvo informirala o zakonu u Gradišću, o dvojezičnoj naobrazbi i o situaciji u Gradišću, kade se sada jako forsira tranzicija med školom i čuvarnicom i na dvojezičnom polju. med tim je Nicole Varaga predstavila nove jačke, slikovnice i igre i je davala didaktične upute. Nazoči je bilo šest čuvarničarkov iz Koljnofa, došle su i iz Hrvatskoga Židana, Petrovoga Sela, Kemlje i Bizonje.

tečaj za dvojezične čuvarničarke u Koljnofu

Ingrid Klemenšić

Kornelija Berlaković i Nicole Varga su pri tečaju u Koljnofu...

tečaj za dvojezične čuvarničarke u Koljnofu

Ingrid Klemenšić

...dvojezičnim čuvarničarkam iz Ugarske...

tečaj za dvojezične čuvarničarke u Koljnofu

Ingrid Klemenšić

...posredovale svoje znanje u dvojezičnom odgoju dice...

tečaj za dvojezične čuvarničarke u Koljnofu

Ingrid Klemenšić

Pri jesenskom simpoziju čuvarničarkov u Gradišću je glavna tema bila inkluzija. Školu i čuvarnicu u Koljnofu od 2016. ljeta pelja mjesna hrvatska samouprava.