Poduženje B61a do Ugarske

Zemaljska vlada je odredila trasu poduženja savezne ceste B61a do ugarske granice. Takozvana Puljanska cesta pelja od brze ceste S31 u Gornjoj Pulji mimo Dolnje Pulje do Malištrofa. Poduženje ceste će od kružnoga prometa kod Malištrofa peljati ravno dalje.

Peljati će krez lozu prik granice i će na ugarskoj strani sjeverno od bivšega graničnoga prelaza završiti u saveznoj cesti prema Kisegu. Nova cesta će na austrijanskoj strani biti oko jedan kilometar dužička i temelji na odobreni plani, ki se moru pogledati u zemaljskoj vladi. Saveznu cestu B61a od Gornje Pulje do Malištrofa su otvorili lani u juliju.

plan poduženje B61a do ugarske granice

Zemlja Gradišće

B61a, ka sada završava kod Malištrofa....

plan poduženje B61a do ugarske granice

Zemlja Gradišće

...bi peljala do granice prema Kisegu