Pirovne i pogrebne jačke u novoj opravi

Rudi Karazman, ki je rodjen u Filežu, je pokrenuo muzički eksperimenat. Pri tom projektu različni gradišćanskohrvatski i hrvatski muzičari snimaju stare hrvatske pirovne i pogrebne jačke. Te jačke ćedu prezentirati na CD-u, pod naslovom „Bolschoi beat Gradišće - gradišćanski funeral and wedding songs“.

funeral & wedding Karazman

ORF

Graničarke se pripravljaju na snimanje

Glavni dio jačak snimaju u študiju poznatoga muzičara i producenta Petra Viewegera u Beču. Subotu su pak u farskom domu Fileža snimili jedan dio, i to s desetimi kotrigi folklornoga ansambla Graničari iz Fileža, ki ćedu biti zastupani s dvimi jačkami na CD-u.

funeral & wedding Karazman

ORF

Peter Vieweger

Kot je rekao Rudi Karazman je muzičar Peter Vieweger predjelao po njevom karakteru u stilu beata, hip-hopa ili RnB-a. On načinja i muziku, a pasaže, za ke je potriban saksofon igra Rudi Karazman sam.

funeral & wedding Karazman

ORF

CD će u predvidjenoj verziji sadržavati 20 jačak

Cijeli projekt Karazman realizira i s muzičari kot su to Tome Janković, Kristina Ujkica, Berti Kuzmić i Feri Fellinger, a pri izibiranju jačak mu je pomogao Jakov Berlaković iz Fileža.

funeral & wedding Karazman

ORF

Rudi Karazman...

funeral & wedding Karazman

ORF

...je igrao kod grupe Drahdiwaberl

Rodjeni Filežac Karazman je skupa s Petrom Viewegerom i Hanzijem Hölzlom, ki je nastao poznat pod imenom Falco, muzicirao u grupi Drahdiwaberl. CD „Gradišćanski funeral & wedding songs“ on kani prezentirati u oktobru.