Savez seljakov nadalje dominantan

Pri izbori u Seljačku komoru je Savez seljakov Narodne stranke povećao razliku prema Seljakom SPÖ-a, iako je zgubio 0,9 procentne bode glasov. Plavim i zelenim seljakom se nije ugodao ulazak u Seljačku komoru.

Niki Berlaković

ORF

Savez seljakov, s glavnim kandidatom Nikijem Berlakovićem će po dosadašnji rezultati u Seljačkoj komori nastati jači

Pri izbori je Savez seljakov dostao 72,4 procente glasov, a Seljaki SPÖ-a su dostali 23,1 procenat glasov, to je minus od 3,6 procentnih bodov. Slobodnjačko seljačtvo je dobilo 3,8 procentov glasov, a Zeleni seljaki, ki su kandidirali samo u dvi južni kotari su dostali 0,6 procentov glasov.

Pokidob postoji prag od 5 procentov će i novi parlamenat seljakov imati samo zastupnike dvih strankov.

Jedan mandat već za Savez seljakov

Po dosadašnjem rezultatu, prez izbornih karat, je Savez seljakov dobio od Seljakov SPÖ-a jedan mandat, tako da će ih u budućnosti imati 24 (+1), a črljeni seljaki ćedu imati 8 (-1) mandatov. Od prik 60.000 ljudi, ki su imali pravo glasa, je samo 38 procentov išlo glasovati.

Pri konstituirajućoj sjednici nove Seljačke komore, ka ima 32 kotrige, ćedu glavnoga kandidata Saveza seljakov, Nikija Berlakovića iz Šuševa odibrati za novoga predsjednika Komore.