Kandidati Hrvatske državne samouprave

Hrvatska državna samouprava (HDS) je fiksirala kandidate, ki ćedu se pri izbori u Ugarski parlamenat 8. aprila naticati za mjesto glasnogovornika Hrvatov. Priznate narodne grupe u Ugarskoj imaju pravo, da biraju u parlementu svojega zastupnika.

Za mjesto takozvanoga glasnogovornika Hrvatov je Hrvatska državna samouprava u zatvorenoj sjednici imenovala sljedeće kandidate: Na prvom mjestu je Jozo Solga, na drugom Ivan Gugan, na tretom Joso Ostrogonac, na četvrtom Ana Gojtan, na petom Gradišćanska Hrvatica Edita Horvat Pauković, a na šestom Angela Šokac Marković.

Kandidati

Hrvatski glasnik

Jozo Solga, Ivan Gugan i Angela Šokac Marković

Glasnogovornik nima pravo glasa, nego more parlamentu samo predložiti zakonska rješenja, ka naližu manjine. Ovu funkciju je u zadnji četiri ljeti vršio Mišo Hepp, Hrvat iz Pečuha u južnoj Ugarskoj.

Mišo Hepp

ORF

Dosadašnji glasnogovornik Hrvatov u parlamentu, Mišo Hepp

U 2014. ljeta su Hrvati ostali prez svojega zastupnika u parlamentu, ar se nije registriralo kih 20.000 biračev. Tako su dostali samo svojega glasnogovornika. Situacija i ljetos neće biti drugačija.