Predavanje o ženskoj literaturi

Žena i ženski lik u gradišćanskohrvatskoj literaturi je bila tema čerašnjega Hakovskoga četvrtka prilikom Dana žen. Pri priredbi Hrvatskoga akademskoga kluba u Hrvatskom centru u Beču je predavala Zrinka Kinda.

Velikoborištofka je priklani završila študij diplomskim djelom, ko je bilo posvećeno ženskoj literaturi. Kot veli Zrinka Kinda su počele žene jako kasno pisati u novoj literaturi, to znači po Drugom svitskom boju. Pred tim da je nek našla jedan primjer, i to Gizelu Naković iz Koljnofa. U prvom redu da se mora definitati, ča je uopće ženska literatura.

Predavanje o ženskoj literaturi

ORF

Zrinka Kinda je predavala o ženskoj literaturi u Hrvatskom centru u Beču

Predavanje o ženskoj literaturi

ORF

Različni aspekti ženske literature

Ženska literatura da nije samo to, da žene pišu, nego i to, ča se je za žene pisalo i ča se je o ženi pisalo. A pisalo da se je nek tako, kako su muži kanili viditi ženu. To znači, da je bila najveća tema žena kot majka.

Predavanje o ženskoj literaturi

ORF

Zrinka Kinda se bavi različnimi aspekti ženske literature

Predavanje o ženskoj literaturi

ORF

Preokret došao s aktivnim pisanjem žen

Preminilo da se je sve stoprv onda, kad su žene same počele pisati. Onda da je najednoć nastao potpuno drugačiji kip žene, jer žene su se vidile iz ženskoga pogleda, tako Zrinka Kinda, ka je učiteljica hrvatskoga jezika, filozofije i psihologije.