Jelena Kočiš dobila 1. mjesto pri guslanju

Mlada guslačica Jelena Kočiš iz Dolnje Pulje je pri zemaljskom naticanju prima la musica u Gornji Šica dobila 1. nagradu. 7-ljetna školarica centralne muzičke škole Gornja Pulja je nastupila u kategoriji do 7-ljetnih, kade je bilo pet sudionikov.

Jelena Kočiš pri naticanju prima la musica

privatna slika

Mladi muzičari iz dvih starosnih kategorijov

Jelena Kočiš pri naticanju prima la musica

privatna slika

Jelena Kočiš uz pratnju svojega oca, Martina Kočiša

Jelena je predstavila tri kusiće, i to Concertino u G-Duri od Ferdinanda Küchlera, Malu suitu za Jelku od Štefana Kočiša i koncert opus 34 od Oscara Riedinga. Jelena Kočiš se tri ljeta dugo uči violinu.