Kulturni centar Matrštof dio izložbe

Kulturni centar Matrštof je do 2. aprila 2018. ljeta dio nimške izložbe „SOS brutalizam“ u Nimškom muzeju arhitekture u Frankfurtu. Kulturni centar, koga ćedu naredno dijelom zrušiti, sliši med peldodavne primjere brutalističke arhitekture med 1953. i 1979. ljetom.

Širom svita su ovakove zgrade ugrožene od zrušenja ili novo oblikovanja. Izložba u Frankfurtu je posvećena obdržanju ovakovih zgradov.

Link: