U Pandrofu ćedu graditi novo naselje

U Pandrofu opet gradu novo naselje, i to na novoseoskoj cesti. Broj stanovnikov Pandrofa će se novim naseljem opet zdignuti. Za deset ljet prognosticiraju selu 6.500 stanovnikov.

U Pandrofu ćedu graditi novo naselje

zVg/OSG

Novo naselje ćedu graditi na novoseoskoj cesti

Bortanska naseobinska zadruga (OSG) planira u prvom gradjevinskom koraku izgradnju 76 apartmanov različne veličine.

Zgrade ćedu biti niske s jednim ili dvimi kati

Dodatno ćedu u novom naselju zgraditi 13 stanov u redu. OSG će u projekt investirati skoro 14 milioni eurov. Polag načelnika Pandrofa, Wolfganga Kovač je ovo zadnja veća mogućnost proširenja sela, ar su područje jur pred 30 ljeti proglasili zemljišćem za gradnju.

Općina da je dala nalog, da zgrade budu niske sa samo jednim ili u pojedini dijeli dvimi kati. Bortanska naseobinska zadruga je u prošli 20 ljeti u Pandrofu zgradila 335 apartmanov i stanov u redu. Blizu 800 Pandrofcev u medjuvriemnu živi u OSG-zgrada.