Heli Milalković ima najbolji kruh Austrije

Hrženi mišani kruh seljakinje Helike Milalković iz Štikaprona je pri premiranju kruha na sajmu direktnih prodavačev u Wieselburgu dobio nagradu „Cesar kruha 2018“. Tim je kruh iz Štikaprona najbolji širom Austrije u kategoriji klasičnih seljačkih kruhov.

Heli Milalković ima najbolji kruh Austrije

messewieselburg.at

Heli Milalković je dobila nagradu „Cesar kruha 2018.“ u Wieselburgu

Zvana toga su daljnji tri kruhi Helike Milalković dobili zlatnu medaliju, i to kruh iz krušne peći, kruh s orihi i kruh od seljačkoga dvora.

Heli Milalković je pred nekolikimi ljeti napustila svoje zvanje kot čuvarničarka u domaćem selu i je nastala seljakinja. Školovala se je za seminarsku seljakinju i sada pelja različne tečaje za načinjanje kruha.

Helena Milalković u televiziji

ORF

Heli Milalković nudi i tečaje pečenja kruha

Jur lani je Štikapronka dobila pri Štajerskom premiranju kruha.

Linki: