Martin Živković na Slavistiki u Graca

Na slavistiki u Graca jur oko 20 ljet dugo nudu predavanje „Gradišćanskohrvatski: povijest, jezik, literatura i kultura“. U jeseni pohadja kih 70 študentov predavanje, ko jur neokoliko ljet dugo drži direktor Dvojezične gimnazije u Borti Martin Živković.

Martin Živković

ORF

Martin Živković je direktor Dvojezične gimnazije u Borti...

Svako drugo ljeto u ljetnom semestru pelja predavanje s vježbami, ko pohadja oko 10 do 15 študentov. Prva ura novoga semestra će se održati srijedu 7.marca u 17.00 uri.

Martin Živković na Slavistiki u Gracu

Martin Živković

... i uzato podučava na slavistiki u Graca

Martin Živković jur 30 ljet podučava u Graca

Predavanje pohadjaju uglavnom študenti bosanskoga, hrvatskoga, srpskoga ili slovenskoga jezika, tako Martin Živković. On uživa, da ima mogućnost predavati o povijesti, jeziku, literaturi i kulturi Gradišćanskih Hrvatov u Graca. Martin Živković je počeo pred 30 ljeti kot lektor na Slavistiki u Graca i je prvih 10 ljet držao tečaj srpsko-hrvatskoga jezika za sve študente, podučavao je i didaktiku.

Pokidob je sam Hrvat i je pisao magistarsko djelo o Gradišćanski Hrvati, ga je Slavistika pitala, je li ne bi kanio predavati o Gradišćanski Hrvati. Pismeno djelo moru študenti pisati na tom jeziku, koga študiraju. A predavanje drži na hrvatskom ili na nimškom jeziku, to odvisi i od sustava študentov, tako Martin Živković. Predavanje s vježbami na slavistiki u Graca je svaku srijedu od 17.00 do 18.30, i to 15 puti od marca do konca junija.

Link: