30 športašev pri kupu hobi-kegljačev

Hrvatsko kulturno društvo je nedilju po 22. put pozvalo na kup hobi-kegljašev u krčmu Janić u Malom Borištofu. Došlo je kih 30 kegljašev iz okolišnih sel. Naticala su se dica u starosti od sedam do 14 ljet i odrašćeni. Dičji kup kegljašev su dobili Marcel Kuzmić i Jonas Plauković s 316 bodov.

05.03.18 hrvatski kup kegljanja 2018

ORF

05.03.18 hrvatski kup kegljanja 2018

ORF

05.03.18 hrvatski kup kegljanja 2018

ORF

05.03.18 hrvatski kup kegljanja 2018

ORF

Mladi hobi-kegljaši su odlikovani poveljami i pokali

Longitoljska momčad dobila kod odrašćenih

Kod odrašćenih je prvo mjesto osvojila muška momčad iz Longitolja i to s 935 bodov.

Najbolji kegljaši dana su nastali Heribert Pantzer iz Longitolja s 249 bodov a kod dice je položio prvo mjesto Marcel Kuzmić iz Gerištofa - i to s 161 bodom.

05.03.18 hrvatski kup kegljanja 2018

ORF

05.03.18 hrvatski kup kegljanja 2018

ORF

05.03.18 hrvatski kup kegljanja 2018

ORF

05.03.18 hrvatski kup kegljanja 2018

ORF

Polag riči Gabi Kuzmić je Hrvatskomu kulturnomu društvu važno pokazati da hrvatska rič ima svoje mjesto ne samo na muzički i kulturni priredba, nego i u športu. Cilj je stvoriti prilike da se Hrvati moru družiti, tako Gabi Kuzmić.

05.03.18 hrvatski kup kegljanja 2018

ORF

Ljetos je bilo malo manje kegalješev nego u zadnji ljeti. Kljetu kanu opet prirediti kup kegljanja u Malom Borištofu.